Płatność faktury przelewem – co trzeba wiedzieć

Płatność faktury przelewem – co trzeba wiedzieć

16 Sep, 2020

 

Wielu przedsiębiorców nie jest świadoma, jak prawo niemieckie reguluje kwestie płatności za wystawione faktury. Zwłaszcza płatności przelewem budzą wiele wątpliwości, dlatego postaramy się je rozwiać.

 

Według niemieckiego ustawodawcy zleceniodawca ma 30 dni od dnia otrzymania faktury na wykonanie przelewu i jest to uregulowane Kodeksem Cywilnym (BGB  §286). Jednak w przypadku wystawiania faktur prawo rozróżnia dwie grupy klientów – firmy oraz osoby prywatne. Można założyć, że klient będący firmą zna 30-dniowy termin płatności przy wystawianiu faktury i nie trzeba takiej informacji w tym przypadku zawierać na fakturze, jednak klient prywatny musi być wyraźnie poinformowany o warunkach płatności na wystawionej przez zleceniobiorcę fakturze.

 

30 dni od dnia wystawienia faktury do otrzymania przelewu to jednak bardzo długo, dlatego wielu przedsiębiorców się zastanawia, czy nie można tego okresu skrócić. Oczywiście, jest to jak najbardziej możliwe, ale zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca muszą ustalić termin płatności między sobą, na przykład termin płatności może wynosić 10 lub 14 dni. Wtedy na fakturze musi zostać zawarta informacja o terminie płatności, który został skrócony, aby w przypadku nieopłacenia faktury mieć podstawę prawną do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.