Płaca minimalna w Niemczech

Płaca minimalna w Niemczech

25 Oct, 2019

Dzisiejsze czasy, jednolity rynek europejski są wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy, w szczególności polskiego. Przedsiębiorca, który działa na rynku niemieckim, albo dopiero zamierza rozpocząć działalność musi pamiętać o tym, iż ciążą na nimi prawa i obowiązki. Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy, który deleguje pracownika do Niemiec jest zapłata płacy minimalnej (Mindestlohn). Należy zaznaczyć, iż płaca minimalna w Niemczech należy się za każdy rodzaj świadczonej pracy i dotyczy nie tylko pracowników delegowanych do Niemiec, ale również pracowników, którzy odbywają podróż służbową do Niemiec, pracowników sezonowych, pracowników użyczonych (leasing pracowniczy). Płaca minimalna w Niemczech należy się wszystkim, którzy pracują bez względu na formę zatrudnienia. Jednym słowem korzystają na tym także zleceniobiorcy i osoby wykonujące pracę na umowie o dzieło.

 

To jaką płacę minimalną otrzymuje się w Niemczech regulowane jest przepisami niemieckiej ustawy owynagrodzeniu minimalnym ( Mindestlohngestez) a także układami zbiorowymi. Zaczynając działalność w Niemczech i ustalając stawkę minimalną należy najpierw sprawdzić w jakiej branży będzie działać firma delegując pracownika do Niemiec. Dla niektórych firm nie jest to jednak często oczywiste. Zdarza się często tak, iż firma działa na graniczy kilku branż ( np. firmy budowlane często świadczą usługi elektryczne i budowy rusztowań) i w swojej działalności łączą dwie lub trzy branże. Zdarza się tak, że dochodzi często do nieprawidłowej kwalifikacji, co może skutkować i prowadzić do naruszenia obowiązku zapłaty płacy minimalnej. Przedsiębiorca działając na rynku niemieckim musi pamiętać o przepisach zarówno europejskich jak i niemieckich, tak aby nie naruszyć obowiązku zapłaty płacy minimalnej.

Gdy przedsiębiorca prawidłowo zakwalifikuje branżę w której zamierza działać, to może się okazać, iż w zależności od regionu „stare landy”, „nowe landy” czy też miasto Berlin inna będzie płaca minimalna. Na to jaką stawkę minimalną należy zastosować mają wpływ następujące elementy:

 

a.) zaszeregowanie pracownika
b.) to czy jest on wykwalifikowanym fachowcem, czy też jedynie pomocnikiem wykonującym proste prace

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przed delegowaniem pracownika do pracy w Niemczech należy zasięgnąć porady kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie niemieckim.

Płaca minimalna w Niemczech w 2019 roku z podziałem na branże

 

Branża Stawka euro / godzina
Ogólna stawka (stosowana, jeżeli nie ma umowy taryfowej) 9,19
Branża budowlana (od marca 2019r.) Landy zachodnie:
robotnik – 12,20
robotnik wykwalifikowany – 15,20

Landy wschodnie – 12,20

Berlin:
robotnik – 12,20
robotnik wykwalifikowany – 15,05
Dekarstwo Pracownik niewyuczony - 12,20
Pracownik wykwalifikowany - 13,20
Montaż instalacji elektrycznych 11,40
Przemysł mięsny 9,00
Sprzątanie budynków Landy zachodnie i Berlin:
sprzątanie wnętrz – 10,56
czyszczenie elewacji i mycie okien – 13,82

Landy wschodnie:
sprzątanie wnętrz – 10,05
czyszczenie elewacji i mycie okien – 12,83
Montaż rusztowań 11,35
Pracownicy tymczasowi Landy zachodnie – 9,49 (do 31.03.2019)
9,79 (01.04.- 30.09.2019)
9,96 (01.10. – 31.12.2019)

Landy wschodnie i Berlin – 9,49 (01.01. – 30.09.2019)
9,66 (01.10. – 31.12.19)
Malarze i lakiernicy Landy zachodnie i Berlin:
pracownik niewyuczony – 10,60 (01.05.2018 – 30.04.2019)
10,85 (01.05.2019 – 30.04.2020)

pracownik wykwalifikowany – 13,30

Landy wschodnie:
pracownik niewyuczony – 10,60 (01.05.2018 – 30.04.2019)
10,85 (01.05.2019 – 30.04.2020)
pracownik wykwalifikowany –12,40 (01.05.2018 – 30.04.2019) 12,95 (01.05.2019 – 30.04.2020)
Branża opiekuńcza Landy zachodnie i Berlin - 11,05
Landy wschodnie - 10,55

 

Należy zaznaczyć, iż 2019 rok przyniesie zmiany w wysokości pensji minimalnej, gdzie planowany jest wzrost o 1,84%. W ramach swojej działalności świadczę usługi prawne i podatkowe według prawa niemieckiego.