Klasy podatkowe w Niemczech

Klasy podatkowe w Niemczech

15 Oct, 2019

Podatek od dochodu.

Wszystkie osoby pracujące w Niemczech zobowiązane są do zapłaty podatku od dochodu ( die Lohnsteuer). Stawki podatkowe, które są obowiązkowe w Niemczech, wszędzie są takie same. Osoby samotne, które pracują w Niemczech i tam posiadają meldunek automatycznie zostają przypisane do pierwszej klasy podatkowej. Jeżeli osoba samotna posiada dzieci, musi dostarczyć akt urodzenia dziecka, aby otrzymać Kinderfreibetrag.

Małżeństwo otrzymuje przy meldunku automatycznie kombinację klas 4/4. Mogą po dostarczeniu starać się o zmianę 3/5, pod warunkiem, że dostarczą odpowiedni wniosek. Osoby, które samotnie wychowują dzieci mogą starać się o drugą klasę podatkową, ale tutaj także należy dostarczyć odpowiedni wniosek. Pracodawca, czyli ta osoba, u której pracujemy raz w miesiącu pobiera z Finanzamt aktualny stan klasy podatkowej pracownika i na tej podstawie wylicza wynagrodzenie.

W Niemczech funkcjonują następujące klasy podatkowe:

I. Pierwsza klasa dotyczy osób, które żyją samotnie, a także żyjących osobno małżonków ,miesięczny dochód wolny od podatku to 945 euro.
II. Druga klasa dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci, tutaj mowa miesięczny dochodzie wolnym od podatku w wysokości 1.908 euro.
III. Trzecia klasa podatkowa dotyczy osób owdowiałych, małżonków, których partner wybrał klasę podatkową V lub nie pracuje. Dochód wolny do podatku w tej klasie wynosi 1.788 euro miesięcznie.

Klasę III podatkową powinien wybrać partner, którego zarobki są wyższe, tak aby kwota, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego, była jak najniższa. Partner, który zarabia znacznie mniej, automatycznie zostaje przypisany do V klasy podatkowej.

IV. Czwarta klasa podatkowa dotyczy małżonków, których partner również wybrał klasę podatkową
IV.W tej klasie podatkowej miesięczny dochód wolny od podatku kształtuje się na poziomie 945 euro. Ta klasa podatkowa jest odpowiednia dla partnerów, których zarobki są podobne. Jeśli małżonkowie nie wybiorą żadnej kombinacji, IV klasa podatkowa zostanie przyznana im automatycznie.

V. Dotyczy małżonków, których partner wybrał klasę podatkową III (miesięczny dochód wolny od podatku to 105 euro).

VI. Dotyczy osób samotnych i małżonków wykonujących więcej niż jedną pracę; ta klasa podatkowa odnosi się do drugiej pracy (miesięczny dochód wolny od podatku to 0 euro).

W jaki sposób mogę się dowiedzieć, jaka jest moja klasa podatkowa?

Jeżeli jesteś osobą samotną, a nie posiadasz dzieci to otrzymujesz od razu pierwszą klasę podatkową. Oznacza to, iż miesięczny dochód wolny od podatku to 945 euro. Jeśli sytuacja rodzinna jest jednak inna, to klasę podatkową w Niemczech możesz ustalić w następujący sposób:

1 stycznia 2013 roku wprowadzono w Niemczech elektroniczną kartę podatkową, niem. Elektronische Lohnsteuerabzugmerkmale (skrót ELStAM). Ta elektroniczna karta zastąpiła funkcjonującą dotychczas papierową wersję karty podatkowej ( Lohnsteuerkarte). ELStAM zawiera wszystkie dane podatnika, a także informacje o naszej aktualnej klasie podatkowej. Niemieckie urzędy skarbowe (Finanzamt) są zobowiązane do udzielenia informacji, jakie dane zawarte są w elektronicznej karcie podatkowej. Dlatego też, aby uzyskać informację jaką posiadamy klasę podatkową wystarczy telefon do Urzędu Skarbowego lub mail z odpowiednim pytaniem.

Jeśli chcemy możemy udać się osobiście do niemieckiego urzędu skarbowego, gdzie na poczekaniu zostanie nam wystawione zaświadczenie z informacją, jaką posiadamy klasę podatkową.

 

Klasa podatkowa w Niemczech, jeśli jedno z małżonków mieszka w Polsce

Dzisiejsze czasy, a także uwolnienie rynku pracy w Niemczech wpłynęło na to, iż w Niemczech pracuje wiele osób, których małżonek mieszka w Polsce. Takie osoby, pracujące w Niemczech również otrzymują odpowiednią klasę podatkową:

- Osoba pracująca w Niemczech, której łączne zarobki przynajmniej w 90 procentach podlegają niemieckiemu podatkowi dochodowemu ma możliwość otrzymania 3 klasy podatkowej. Jeśli zarobki osoby która pracuje w Niemczech nie przekraczają kwoty 18 336,00 euro rocznie (stan na 2019), to istnieje możliwość otrzymania 3 klasy podatkowej, nawet jeśli niemieckiemu podatkowi dochodowemu podlega mniej niż 90 % łącznych zarobków. Zmiany dokonujemy poprzez złożenie w niemieckim urzędzie odpowiedniego wniosku.

- Małżonek, który pracuje w Niemczech zobowiązany jest dołączyć do rozliczenia podatkowego w Niemczech, zaświadczenie o zarobkach drugiego małżonka, który mieszka i pracuje w Polsce

- Jeśli wyjazd do Niemiec nastąpił na przykład w kwietniu danego roku, to do rozliczenia za ten rok będzie potrzebne zaświadczenie o zarobkach uzyskanych w Polsce, o ile drugi małżonek pracował

 

Czy rozliczać się wspólnie z małżonkiem mieszkającym w Polsce, czy lepiej osobno?

Jeżeli pracujesz w Niemczech, a twój małżonek w Polsce to pojawia się pytanie, jak się rozliczyć ? Co jest korzystniejsze? Rozliczenie razem w Niemczech, razem w Polsce czy też osobno. Możemy mówić tutaj o następujących sytuacjach:

- Pracujesz w Niemczech, a twój małżonek w Polsce. Jeśli twój małżonek pracujący w Polsce zarabia mniej, to warto dokonać wspólnego rozliczenia w Niemczech.

Podstawą takiego rozliczenia jest dostarczenie zaświadczenia o zarobkach małżonka w Polsce. Niezwykle ważne w tym modelu rozliczenia jest to, iż przysługuje Wam możliwość dokonania odliczeń z tytułu „rozłąki z rodziną”. To odliczenie może na przykład zawierać koszty przejazdu do Polski ( jeden raz w miesiącu )

 

Kto w Niemczech jest zobowiązany do zrobienia rozliczenia podatkowego?

Jeżeli chodzi o dokonanie rozliczenia podatkowego w Niemczech, to praktycznie rzecz biorąc wszyscy są zobowiązani do rozliczenia podatkowego.

Jak zmienić klasę podatkową w Niemczech?

Każda osoba pracująca w Niemczech posiada odpowiednią klasę podatkową i oczywiście, jeśli chce to może w uzasadnionych przypadkach zmienić klasę podatkową.

Numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacyjny?

Można powiedzieć, że ten numer jest odpowiedzią naszego numeru PESEL. Zostaje on przydzielany każdemu obywatelowi Niemiec wraz z urodzeniem. Wszystkie numery identyfikacyjne przechowuje Centralny Urząd Podatkowy. Do tego numeru przypisane są wszystkie ważne informacje o nas. Gdzie jesteśmy zameldowani (w razie zmiany meldunku informacje aktualizuje (das Einwohnermeldeamt). Obcokrajowcy otrzymują ten numer podczas zameldowania w Niemczech oraz przy składania zeznania podatkowego. Numer ten jest trzymany do 20 lat po śmierci każdego obywatela.