Firma w Niemczech

Firma w Niemczech

02 Aug, 2019

Moja działalność na rynku niemieckim skierowana jest w stronę klientów, którzy zamierzają rozpocząć działalność na rynku niemieckim, a nie znają, albo mają nikłe pojęcie o prawie dla firm. Pomagam przedsiębiorcom w rozpoznaniu niszy na rynku niemieckim, pomagam w postępowaniu prawnym, rozumieniu niemieckiego prawa.

W chwili obecnej Niemcy zarówno na arenie międzynarodowej jak i europejskiej są liderem w gospodarce. Są bardzo atrakcyjnym, ale również bardzo trudnym partnerem dla zagranicznych firm, które chciałyby inwestować czy też sprzedawać w Niemczech.

 

W ankiecie przeprowadzonej w 2016 i 2017 r. przez EY: European Attractiveness Survey - Najbardziej atrakcyjne do rozpoczęcia działalności kraje w Europie Zachodniej, Niemcy znalazły się w czołówce listy jako jeden z krajów, gdzie warto mieć firmę i prowadzić działalność gospodarczą. W 2017 r. PKB Niemiec wynosiło 3.677,90 bilionów USD .

 

Decydując się na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec musimy znać zarówno zasady prawa europejskiego, a także niemieckiego. Niemcy są częścią Unii Europejskiej i jako takie muszą respektować prawo europejskie, ale chronią swój rynek poprzez niektóre działania wprowadzające w życie reguły prawne. Opierając się na badaniach przygotowanych przez Dział Handlowy Ambasady Polskiej w Berlinie Niemcy są przyszłością dla polskiego eksportu w następujących branżach:

- artykuły rolno – spożywcze (szczególnie produkty ekologiczne)
- meble i akcesoria meblowe
- artykuły ogrodnicze
- eksport usług budowlanych, zwłaszcza w zakresie robót wysoko wyspecjalizowanych (między innymi prac tunelowych i wykończeniowych)
- montaż produkowanych w Polsce wyrobów
- proste wyroby branży medycznej, szczególnie materiały opatrunkowe, przybory i narzędzia jednorazowe
- usługi

 

Jednym słowem niemiecki rynek charakteryzuje się wysokim potencjałem i na jego chłonności skorzystało wielu przedsiębiorców z Polski. Polska ambasada w Berlinie szacuje, że do końca 2014 r. w Niemczech zarejestrowanych zostało ok. 180 tys. jednoosobowych przedsiębiorstw z udziałem polskich obywateli. W tym blisko 50 tys. firm rzemieślniczych. Ponad 40 proc. firm działa w branży budowlanej, prawie 15 proc. w branży usługowej: ogrodniczej, targowej, opieki nad nieruchomościami i budynkami, kolejne 12 proc. w handlu i usługach naprawy pojazdów, a ponad 10 proc. w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Dzięki rozbudowanemu systemowi wspierania przedsiębiorczości oraz dogodnym warunkom dla rozwoju biznesu, prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech jest prostsze i bardziej zyskowne niż w Polsce.

 

Główną zaletą rynku niemieckiego są następujące elementy: geograficzna bliskość Polski. Podróż pociągiem ze wschodnich landów do Polski trwa nieraz krócej niż podróż z jednego krańca Polski na drugi.
Rynek niemiecki charakteryzuje się zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych specjalistów, szczególnie w ostatnich latach.

 

Należy pamiętać, że mimo wielu podobieństw pomiędzy Polską a Niemcami, nie należy zapominać o istotnych i ważnych różnicach w systemach prawnych obu krajów. Negocjując warunki dostawy należy zwrócić uwagę na ceny, sporządzanie umów, a także warunki delegowania pracowników. Szczególnie ta ostatnia kwestia jest bardzo ważna, gdyż dotyczy przede wszystkim branży transportowej i spedycyjnej. A od 20201 wejdzie w życie Dyrektywa UE, która będzie miała znaczny wpływ na wynagrodzenie pracownikówdelegowanych.

 

Prowadzenie działalności w Niemczech przez polskiego przedsiębiorcę zależne jest od wiedzy jaką posiada w dziedzinie prawno-podatkowej, ekonomicznej czy też kulturowej.